Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WYKAZY PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

NFORMACJA DYREKTORA SZKOŁYW SPRAWIE SZKOLNEGO ZESTAWU PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli, na podstawie art.22ab ust.6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi...