Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WYKAZY PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE SZKOLNEGO ZESTAWU PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przerośli, na podstawie art.22ab ust.6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami) po zasięgnięciu...